Testy materiałów budowlanych

Kompetencje

 • Włókno cementowe
 • Prefabrykaty                                                                                                                                                                                                      
 • Beton transportowy
 • Farby i lakiery                                                                                                                                                                   
 • Beton towarowy                                                                                                              
 • Przemysł dachówkarski 

Inżynieria procesowa i technika stosowania

 • Doradztwo w zakresie związanej z technologią maszyn optymalizacji procesowej
 • Wsparcie w dziedzinie rozwoju opartych o inżynierię procesową technik powlekania

Testy i monitorowanie materiałów budowlanych

 • Testy technologiczne betonu zgodnie z normami DIN EN
 • Wystawianie świadectw 

Monitorowanie procesów w zakresie obowiązujących norm

 • Doradztwo
 • Wsparcie przy doborze betonu                                                                                                                                            
 • Kontrolowanie betonu bezpośrednio na placu budowy
 • Testy betonu stałego
 • Analiza

Systemy samodzielnego monitorowania

 • Weryfikacja próbek referencyjnych
 • Konserwacja i kalibracja sprzętu laboratoryjnego

Produkcja na zlecenie klienta według jego receptury

 • Opracowanie i optymalizacja receptur