Ochrona powierzchni

Obszary zastosowań

 • Przemysł dachówkarski
 • Włókno cementowe
 • Prefabrykaty
 • Farby i lakiery

Produkty

Na bazie: dyspersji akrylowej, związków silanu i siloxanu oraz utwardzane promieniowaniem UV

 • Barwione systemy ochrony powierzchni  
 • Transparentne systemy ochrony powierzchni
 • Powłoki zabezpieczające o różnych wskaźnikach ochrony

Produkcja powłok na zlecenie klienta

Na indywidualne zlecenie klienta produkujemy powłoki na bazie surowców wodnych:

 • Systemy transparentne
  Systemy barwione

W małych i dużych partiach.

 

Wskaźniki ochrony

0 = Bez powłoki
Redukcja wykwitów: 0
Odporność na działanie oleju i innych substancji: -

1 = Ochrona przez wykwitami 
Redukcja wykwitów: +
Odporność na działanie oleju i innych substancji: 0/+

2 = Błonotwórcza, 1 warstwa 
Redukcja wykwitów: +
Odporność na działanie oleju i innych substancji: +

3 = Błonotwórcza
Redukcja wykwitów: ++
Odporność na działanie oleju i innych substancji: ++

4 = Błonotwórcza, 2 warstwy
Redukcja wykwitów: +++
Odporność na działanie oleju i innych substancji: +++

5 = Systemy utwardzane pod wpływem UV
Redukcja wykwitów: +++
Odporność na działanie oleju i innych substancji: +++

Usługi

 • Testy laboratoryjne łącznie z przygotowaniem sprawozdania
 • Kontrola produkcji
 • Rozwiązania skierowane dla klienta w zakresie ochrony powierzchni - według indywidualnych życzeń klienta
 • Optymalizacja i poprawa receptur
 • Rozszerzenie portfolio produktowego

Rozwiązania indywidualne i systemowe

Wybór odpowiedniego systemu do ochrony powierzchni to przede wszystkim kwestia zaufania, dlatego nasi klienci mogą liczyć na.
 
 • indywidualne podejście                                                                                                                                                                                                                                  dobór
 • odpowiedniego produktu
 • bezpieczne stosowanie
 • stałe wsparcie

Technika dozowania

Utrzymanie jakości betonu na stałym poziomie oraz zastosowanie właściwej techniki dozowania odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu na stałe powtarzalnego produktu końcowego. 
Ścisła współpraca z producentem urządzeń dozujących umożliwia precyzyjną koordynację inżynierii procesowej. 

Katalog badań

 • Badanie przyczepności farby zgodnie z normą ISO 2409
 • Test odporności mróz-rosa na podstawie PA CCHHD 7
 • Odporność na światło
 • Odporność na warunki atmosferyczne, w tym test na zewnątrz
 • Test z wodą i olejem
 • Test na wykwity według PA CCHD 15
 • Test na zabrudzenia w oparciu o normę DIN EN 13329
 • Test myjki ciśnieniowej
 • Odporność na poślizg
 • Trwałość chemiczna
 • Dokumentacja fotograficzna, w tym zdjęcia mikroskopowe                                                                                                                                                                            
 • Inne